7:14 PM - 22/09/2021

Lịch phát sóng Cinemax 16/6/2021

Lịch phát sóng Cinemax 16/6/2021

00:30:00 ZOMBIE TIDAL WAVE : SÓNG THẦN XÁC SỐNG
01:15:00 THE GLIMMER MAN : NGƯỜI LẬP LÒE
02:45:00 TREMORS 4: THE LEGEND BEGINS : NHỮNG CƠN CHẤN ĐỘNG PHẦN 4: HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU
04:25:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 914
04:55:00 A SCORE TO SETTLE : MỐI THÙ PHẢI TRẢ
06:35:00 BURY MY HEART AT WOUNDED KNEE : CHÔN TIM TÔI Ở WOUNDED KNEE
08:45:00 THE GLIMMER MAN : NGƯỜI LẬP LÒE
10:15:00 SEARCH AND DESTROY : TÌM VÀ DIỆT
11:45:00 OFFICIAL SECRETS : BÍ MẬT CHÍNH THỨC
13:40:00 TREMORS : NHỮNG CƠN CHẤN ĐỘNG
15:15:00 WAYNE’S WORLD 2 : THẾ GIỚI CỦA WAYNE PHẦN 2
16:50:00 TURBULENCE : VÙNG NHIỄU ĐỘNG
18:30:00 EARTHLY POSSESSIONS : CỦA CẢI TRẦN THẾ
20:15:00 SPECIES : GIỐNG NÒI
22:00:00 DOOM PATROL S1 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 115
23:00:00 BRAHMS: THE BOY II : BRAHMS: CẬU BÉ PHẦN 2
Lịch phát sóng Cinemax 16/6/2021