23/04/2024 - 9:18 PM

Lịch phát sóng Cinemax 16/3/2024

Lịch phát sóng Cinemax 16/3/2024

00:05:00BATMAN FOREVER : NGƯỜI DƠI: MÃI MÃI
02:05:00BORED TO DEATH S1 : CHÁN MUỐN CHẾT 1
02:35:00THE SHINING : THỊ KIẾN
04:50:00HANCOCK
05:20:00BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 310
05:50:00BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 310
07:20:00BATMAN RETURNS : NGƯỜI DƠI TRỞ LẠI
09:25:00BATMAN FOREVER : NGƯỜI DƠI: MÃI MÃI
11:25:00GREEN LANTERN: BEWARE MY POWER : ĐÈN LỒNG XANH: COI CHỪNG SỨC MẠNH CỦA TA
12:50:00HANCOCK
14:20:00BLADE OF THE 47 RONIN : THANH KIẾM CỦA 47 LÃNG KHÁCH
16:05:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
16:35:00CLEAR HISTORY : XÓA SẠCH QUÁ KHỨ
18:15:00THE WAY BACK : ĐƯỜNG VỀ
20:05:00RUN ALL NIGHT : CHẠY SUỐT ĐÊM
22:00:00MISSION: IMPOSSIBLE : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI
23:50:00THE SHINING : THỊ KIẾN

 

Lịch phát sóng Cinemax 16/3/2024