26/05/2022 - 10:03 PM

Lịch phát sóng Cinemax 16/3/2022

Lịch phát sóng Cinemax 16/3/2022

01:05:00 THE HARD WAY : CHƠI KHÓ
02:55:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
03:20:00 GANGS OF NEW YORK : BĂNG ĐẢNG Ở NEW YORK
06:00:00 GONE GIRL : CÔ GÁI MẤT TÍCH
08:25:00 THE MARC PEASE EXPERIENCE : TRẢI NGHIỆM CỦA MARC PEASE
09:50:00 THE HARD WAY : CHƠI KHÓ
11:40:00 JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
13:05:00 BACKDRAFT : VỤ NỔ KHÍ GA
15:20:00 THE GATHERING STORM : BÃO ĐANG LÊN
16:55:00 CLEAR HISTORY : XÓA SẠCH QUÁ KHỨ
18:30:00 THE PENTAGON WARS : NHỮNG CUỘC CHIẾN Ở LẦU NĂM GÓC
20:15:00 BEVERLY HILLS COP : CẢNH SÁT BEVERLY HILLS
22:00:00 BEVERLY HILLS COP II : CẢNH SÁT BEVERLY HILLS PHẦN 2
23:45:00 BEVERLY HILLS COP III : CẢNH SÁT BEVERLY HILL PHẦN 3
Lịch phát sóng Cinemax 16/3/2022