20/04/2024 - 11:27 AM

Lịch phát sóng Cinemax 16/2/2024

Lịch phát sóng Cinemax 16/2/2024

01:25:00GET HIM TO THE GREEK : ĐƯA ANH ẤY TỚI SÂN GREEK
03:10:00THE INCREDIBLE BURT WONDERSTONE : BURT WONDERSTONE PHI THƯỜNG
04:55:00THE PACIFIC S1 : MẶT TRẬN THÁI BÌNH DƯƠNG 1
05:55:00THE PACIFIC S1 : MẶT TRẬN THÁI BÌNH DƯƠNG 1
06:50:00MIAMI VICE : ĐỘI CHỐNG MA TÚY MIAMI
09:00:00BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S2
09:30:00BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S2
10:05:00I LOVE YOU MAN : TÔI QUÝ ANH, ANH BẠN
11:45:00FALL : CÚ NGÃ
13:35:00MINORITY REPORT : BẢN BÁO CÁO THIỂU SỐ
16:00:00THE GATHERING STORM : BÃO ĐANG LÊN
17:35:00BOYCOTT : TẨY CHAY
19:35:00A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE : TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
22:00:00NOPE : KHÔNG

 

Lịch phát sóng Cinemax 16/2/2024