03/12/2022 - 1:30 PM

Lịch phát sóng Cinemax 16/11/2022

Lịch phát sóng Cinemax 16/11/2022

01:35:00 OUIJA : BẢNG CẦU CƠ
03:05:00 THE INVASION : CUỘC XÂM LĂNG
04:40:00 MORTAL KOMBAT LEGENDS: BATTLE OF THE REALMS : HUYỀN THOẠI GIẢI ĐẤU SINH TỬ: CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC THẾ
06:00:00 1408 : PHÒNG 1408
07:50:00 THE CHRONICLES OF RIDDICK : BIÊN NIÊN SỬ RIDDICK
09:50:00 EXIT WOUNDS : VẾT THƯƠNG HỞ
11:30:00 HUSTLE & FLOW : DÒNG ĐỜI XÔ ĐẨY
13:25:00 SUCKER PUNCH : CÚ ĐÒN BẤT NGỜ
15:15:00 TOMMY BOY : CẬU BÉ TOMMY
16:55:00 SPACE JAM : CHƠI BÓNG TRONG KHÔNG GIAN
18:25:00 CAST A DEADLY SPELL : CÂU THẦN CHÚ CHẾT NGƯỜI
20:05:00 A MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST : TRIỆU KIỂU CHẾT Ở MIỀN VIỄN TÂY
22:00:00 G.I. JOE 2: RETALIATION : G.I. JOE 2: BÁO THÙ
23:50:00 TAG : TRÒ CHƠI ĐUỔI BẮT
Lịch phát sóng Cinemax 16/11/2022