26/02/2024 - 9:49 PM

Lịch phát sóng Cinemax 16/10/2023

Lịch phát sóng Cinemax 16/10/2023

01:35:00THE VISIT : CHUYẾN VIẾNG THĂM
03:10:00SILICON VALLEY S5 : THUNG LŨNG SILICON S5
03:40:00TRAFFIC : BUÔN LẬU
06:00:00JASON BOURNE
08:00:00SWITCHBACK : ĐƯỜNG TÀU HÌNH CHỮ CHI
09:55:00MISSION: IMPOSSIBLE : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI
11:40:00FORTRESS: SNIPER’S EYE : PHÁO ĐÀI: ĐÔI MẮT CỦA XẠ THỦ
13:15:00THE MULE : KẺ CHỞ LẬU MA TÚY
15:05:00THE LXD: SECRETS OF THE RA : LXD: BÍ MẬT CỦA RA
16:45:00STARTER FOR 10 : CÂU KHỞI ĐỘNG 10 ĐIỂM
18:25:00PRIMO
19:50:00THE GREAT RAID : CUỘC ĐỘT KÍCH VĨ ĐẠI
22:00:00THE EYE : CON MẮT
23:35:00PANAMA

 

 

Lịch phát sóng Cinemax 16/10/2023