03/12/2022 - 1:14 PM

Lịch phát sóng Cinemax 16/10/2022

Lịch phát sóng Cinemax 16/10/2022

01:40:00 HALFWORLDS S1 : HAI NỬA THẾ GIỚI 1
02:10:00 HALFWORLDS S1 : HAI NỬA THẾ GIỚI 1
02:45:00 BOSS LEVEL : ĐẲNG CẤP ÔNG TRÙM
04:20:00 FIRST BLOOD : KẺ GÂY ĐỔ MÁU
05:50:00 INDIANA JONES AND THE RAIDERS OF THE LOST ARK : NHỮNG KẺ TRUY TÌM CHIẾC RƯƠNG MẤT TÍCH
07:45:00 THE CLIENT : THÂN CHỦ
09:45:00 CHAOS WALKING : HIỆN THÂN CỦA HỖN LOẠN
11:35:00 13 HOURS : 13 TIẾNG
13:55:00 INDIANA JONES AND THE RAIDERS OF THE LOST ARK : NHỮNG KẺ TRUY TÌM CHIẾC RƯƠNG MẤT TÍCH
15:50:00 61* : CÚ ĐÁNH THỨ 61
18:00:00 TYSON
19:50:00 SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ NGƯỜI THỢ SĂN
22:00:00 BELOW : DƯỚI ĐÁY BIỂN
23:45:00 FIRST BLOOD : KẺ GÂY ĐỔ MÁU
Lịch phát sóng Cinemax 16/10/2022