06/12/2023 - 2:21 AM

Lịch phát sóng Cinemax 15/9/2023

Lịch phát sóng Cinemax 15/9/2023

02:10:00OUIJA : BẢNG CẦU CƠ
03:40:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
04:10:00LETHAL WEAPON : VŨ KHÍ CHẾT NGƯỜI
06:00:00THE IMPOSSIBLE : ĐIỀU KHÔNG TƯỞNG
07:55:00IN TIME : KỊP THỜI
09:40:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
10:05:0048 HRS. : 48H
11:40:00ANOTHER 48 HRS. : 48 GIỜ NỮA
13:15:00LETHAL WEAPON : VŨ KHÍ CHẾT NGƯỜI
15:00:00ROCKET SCIENCE : KHOA HỌC TÊN LỬA
16:40:00CINEMA VERITE: THE SAGA OF AN AMERICAN FAMILY : SỰ THẬT ĐIỆN ẢNH
18:10:00JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH : CUỘC DU HÀNH VÀO LÒNG ĐẤT
19:40:00ROBIN HOOD
22:00:00BATMAN : NGƯỜI DƠI
Lịch phát sóng Cinemax 15/9/2023