26/05/2022 - 9:32 PM

Lịch phát sóng Cinemax 15/5/2022

Lịch phát sóng Cinemax 15/5/2022

01:20:00 THE HANGOVER PART II : CHẾNH CHOÁNG PHẦN II
03:00:00 BANSHEE S1 : THỊ TRẤN BANSHEE 1
03:50:00 BANSHEE S1 : THỊ TRẤN BANSHEE 1
04:40:00 CONTRABAND : HÀNG LẬU
06:30:00 STAR RUNNERS : TỘI PHẠM KHÔNG GIAN
08:00:00 TERMINATOR GENISYS : KẺ HỦY DIÊT: GENISYS
10:05:00 THE FOOT FIST WAY : LỐI QUYỀN CƯỚC
11:25:00 THE HANGOVER : CHẾNH CHOÁNG
13:05:00 CONTRABAND : HÀNG LẬU
14:55:00 SS DOOMTROOPER : TÊN LÍNH SIÊU VIỆT CỦA SS
16:25:00 DAYLIGHT : ÁNH SÁNG BAN NGÀY
18:20:00 THE GATHERING STORM : BÃO ĐANG LÊN
19:55:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
22:00:00 RUN ALL NIGHT : CHẠY SUỐT ĐÊM
23:50:00 SCREAM : TIẾNG THÉT
Lịch phát sóng Cinemax 15/5/2022