23/04/2024 - 9:04 PM

Lịch phát sóng Cinemax 15/3/2024

Lịch phát sóng Cinemax 15/3/2024

00:45:00BATMAN : NGƯỜI DƠI
02:55:00DAYLIGHT : ÁNH SÁNG BAN NGÀY
04:50:00KNOWING : THẤU TRIỆT
06:50:00THE TERMINAL : GA CUỐI
09:00:00MISSION: IMPOSSIBLE ROGUE NATION : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: TỔ CHỨC BÍ HIỂM
11:10:00WARCRAFT
13:10:00LEGION OF SUPER-HEROES : BINH ĐOÀN SIÊU ANH HÙNG
14:30:00BATMAN AND SUPERMAN: BATTLE OF THE SUPER SONS : NGƯỜI DƠI VÀ SIÊU NHÂN: CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG NGƯỜI C
15:50:00RECOUNT : TÁI KIỂM PHIẾU
17:45:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
18:15:00CLEAR HISTORY : XÓA SẠCH QUÁ KHỨ
19:55:00BATMAN : NGƯỜI DƠI
22:00:00BATMAN RETURNS : NGƯỜI DƠI TRỞ LẠI

 

Lịch phát sóng Cinemax 15/3/2024