02/03/2024 - 1:31 AM

Lịch phát sóng Cinemax 15/2/2024

Lịch phát sóng Cinemax 15/2/2024

01:35:00THE ENGLISH PATIENT : BỆNH NHÂN NGƯỜI ANH
04:15:00BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S2
04:45:00BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S2
05:15:00PASSENGERS : HÀNH KHÁCH
06:45:00MINORITY REPORT : BẢN BÁO CÁO THIỂU SỐ
09:10:00THE ENFORCER : TAY SAI ĐẮC LỰC
10:35:00MIAMI VICE : ĐỘI CHỐNG MA TÚY MIAMI
12:40:00PASSENGERS : HÀNH KHÁCH
14:10:00FALL : CÚ NGÃ
15:55:00WARM SPRINGS : SUỐI NƯỚC NÓNG
17:55:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
18:20:00FORCES OF NATURE : LỰC HÚT TỰ NHIÊN
20:05:00THE HEARTBREAK KID : ANH CHÀNG ĐAU KHỔ
22:00:00I LOVE YOU MAN : TÔI QUÝ ANH, ANH BẠN
23:40:00SLEEPY HOLLOW : THUNG LŨNG IM LÌM

 

Lịch phát sóng Cinemax 15/2/2024