27/01/2023 - 6:00 PM

Lịch phát sóng Cinemax 15/11/2022

Lịch phát sóng Cinemax 15/11/2022

01:40:00 THE GHOST AND THE DARKNESS : CON MA VÀ BÓNG TỐI
03:30:00 FOCUS : NĂNG LỰC TẬP TRUNG
05:10:00 INTO THE STORM : ĐI VÀO CƠN BÃO
06:40:00 THE ADJUSTMENT BUREAU : CỤC CHỈNH LÝ
08:25:00 THE ITALIAN JOB : PHI VỤ ITALIA
10:15:00 POSEIDON : TÀU POSEIDON
11:50:00 FOCUS : NĂNG LỰC TẬP TRUNG
13:30:00 1408 : PHÒNG 1408
15:15:00 THE HEARTBREAK KID : ANH CHÀNG ĐAU KHỔ
17:05:00 TOMMY BOY : CẬU BÉ TOMMY
18:40:00 SPACE JAM : CHƠI BÓNG TRONG KHÔNG GIAN
20:10:00 GET SMART : THÔNG MINH LÊN
22:00:00 A MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST : TRIỆU KIỂU CHẾT Ở MIỀN VIỄN TÂY
23:55:00 GAME NIGHT : ĐÊM VUI CHƠI
Lịch phát sóng Cinemax 15/11/2022