08/12/2022 - 5:54 AM

Lịch phát sóng Cinemax 15/10/2022

Lịch phát sóng Cinemax 15/10/2022

01:15:00 HERCULES
02:55:00 BEVERLY HILLS COP : CẢNH SÁT BEVERLY HILLS
04:40:00 RED DRAGON : RỒNG LỬA
06:45:00 STATE OF PLAY : TÌNH THẾ
08:55:00 BEAN : NGÀI BEAN
10:30:00 THE CLIENT : THÂN CHỦ
12:30:00 RED DRAGON : RỒNG LỬA
14:35:00 CLEAR HISTORY : XÓA SẠCH QUÁ KHỨ
16:15:00 PROJECT ALMANAC : DỰ ÁN ALMANAC
18:05:00 61* : CÚ ĐÁNH THỨ 61
20:10:00 CHAOS WALKING : HIỆN THÂN CỦA HỖN LOẠN
22:00:00 THE DOMESTICS : NGƯỜI VĂN MINH
23:35:00 SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ NGƯỜI THỢ SĂN
Lịch phát sóng Cinemax 15/10/2022