26/05/2022 - 10:20 PM

Lịch phát sóng Cinemax 14/5/2022

Lịch phát sóng Cinemax 14/5/2022

00:25:00 ROGUE : KẺ SĂN MỒI ĐƠN ĐỘC
02:05:00 ENTOURAGE : ĐOÀN TÙY TÙNG
03:40:00 MY SUPER EX-GIRLFRIEND : BẠN GÁI CŨ SIÊU NHÂN CỦA TÔI
05:20:00 JIU JITSU : CHIẾN BINH JIU JITSU
07:00:00 THE INCREDIBLE BURT WONDERSTONE : BURT WONDERSTONE PHI THƯỜNG
08:40:00 JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER: KHÔNG QUAY ĐẦU
10:40:00 STAR RUNNERS : TỘI PHẠM KHÔNG GIAN
12:10:00 WRONG TURN AT TAHOE : NHẦM LẪN VỀ TAHOE
13:30:00 THE FOOT FIST WAY : LỐI QUYỀN CƯỚC
14:50:00 BATTLESTAR GALACTICA : THE PLAN : BATTLESTAR GALACTICA : KẾ HOẠCH
16:40:00 WITHOUT A PADDLE-NATURE’S CALLING : KHÔNG MỘT MÁI CHÈO: THIÊN NHIÊN VẪY GỌI
18:10:00 SS DOOMTROOPER : TÊN LÍNH SIÊU VIỆT CỦA SS
19:40:00 PAPILLON
22:00:00 ROGUE : KẺ SĂN MỒI ĐƠN ĐỘC
23:45:00 THE HANGOVER : CHẾNH CHOÁNG
Lịch phát sóng Cinemax 14/5/2022