23/04/2024 - 9:34 PM

Lịch phát sóng Cinemax 14/3/2024

Lịch phát sóng Cinemax 14/3/2024

00:20:00THE OFFERING : TẾ PHẨM
01:55:00MISSION: IMPOSSIBLE II : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI PHẦN 2
03:55:00THE PACIFIC S1 : MẶT TRẬN THÁI BÌNH DƯƠNG 1
04:55:00THE PACIFIC S1 : MẶT TRẬN THÁI BÌNH DƯƠNG 1
06:00:00EQUILIBRIUM : CÂN BẰNG
06:45:00BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 310
07:20:00BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 310
08:50:00PUBLIC ENEMIES : KẺ THÙ CHUNG
11:10:00MISSION: IMPOSSIBLE II : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI PHẦN 2
13:15:00GET OUT : TRỐN THOÁT
15:00:00FLETCH LIVES : MẠNG SỐNG CỦA FLETCH
16:40:00A THOUSAND WORDS : NGÀN LỜI CUỐI
18:10:00THE PENTAGON WARS : NHỮNG CUỘC CHIẾN Ở LẦU NĂM GÓC
19:50:00THE TERMINAL : GA CUỐI
22:00:00LEGION OF SUPER-HEROES : BINH ĐOÀN SIÊU ANH HÙNG
23:25:00BATMAN AND SUPERMAN: BATTLE OF THE SUPER SONS : NGƯỜI DƠI VÀ SIÊU NHÂN: CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG NGƯỜI C

 

Lịch phát sóng Cinemax 14/3/2024