02/03/2024 - 12:05 AM

Lịch phát sóng Cinemax 14/2/2024

Lịch phát sóng Cinemax 14/2/2024

01:10:00IN TIME : KỊP THỜI
03:00:00THE PACIFIC S1 : MẶT TRẬN THÁI BÌNH DƯƠNG 1
03:55:00THE PACIFIC S1 : MẶT TRẬN THÁI BÌNH DƯƠNG 1
04:45:00AQUA TEEN FOREVER: PLANTASM : ĐỘI THIẾU NIÊN AQUA BẤT DIỆT: BÓNG MA THỰC VẬT
06:05:00AMERICAN MADE : SẢN PHẨM CỦA MỸ
07:55:00THE PACIFIC S1 : MẶT TRẬN THÁI BÌNH DƯƠNG 1
08:50:00THE PACIFIC S1 : MẶT TRẬN THÁI BÌNH DƯƠNG 1
09:40:00AUSTIN POWERS: THE SPY WHO SHAGGED ME : AUSTIN POWERS: CHÀNG ĐIỆP VIÊN YÊU TÔI
11:15:00THE ENGLISH PATIENT : BỆNH NHÂN NGƯỜI ANH
13:50:00CAST AWAY : LẠC TRÊN HOANG ĐẢO
16:10:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
16:35:00NEXT : ĐIỀU XẢY RA TIẾP THEO
18:10:00WARM SPRINGS : SUỐI NƯỚC NÓNG
20:10:00IN TIME : KỊP THỜI
22:00:00FORCES OF NATURE : LỰC HÚT TỰ NHIÊN
23:45:00THE HEARTBREAK KID : ANH CHÀNG ĐAU KHỔ

 

Lịch phát sóng Cinemax 14/2/2024