09/02/2023 - 4:22 PM

Lịch phát sóng Cinemax 14/1/2023

Lịch phát sóng Cinemax 14/1/2023

01:50:00 2012 : NĂM 2012
04:30:00 THE ONE : NGƯỜI DUY NHẤT
06:00:00 CHANGING LANES : ĐỔI LÀN
07:35:00 MAXIMUM RIDE
09:05:00 THE NEXT THREE DAYS : BA NGÀY KẾ TIẾP
11:20:00 THE LXD: SECRETS OF THE RA : LXD: BÍ MẬT CỦA RA
13:00:00 EXIT WOUNDS : VẾT ĐẠN XUYÊN
14:40:00 61* : CÚ ĐÁNH THỨ 61
16:50:00 FERRIS BUELLER’S DAY OFF : NGÀY NGHỈ HỌC CỦA FERRIS BUELLER
18:30:00 THE GATHERING STORM : BÃO ĐANG LÊN
20:05:00 SAFE HOUSE : NHÀ AN TOÀN
22:00:00 ROBIN HOOD
Lịch phát sóng Cinemax 14/1/2023