26/02/2024 - 9:12 PM

Lịch phát sóng Cinemax 13/9/2023

Lịch phát sóng Cinemax 13/9/2023

00:05:00LIGHTS OUT : TẮT ĐÈN
01:25:00BLACKHAT : TIN TẶC MŨ ĐEN
03:35:00SHANGHAI : THƯỢNG HẢI
05:20:00LAST LOOKS : NHÌN LẠI LẦN CUỐI
07:10:00SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ NGƯỜI THỢ SĂN
09:20:00FREEDOM WRITERS : NHỮNG NHÀ VĂN VÌ TỰ DO
11:20:00EAGLE EYE : MẮT ĐẠI BÀNG
13:20:00LAST LOOKS : NHÌN LẠI LẦN CUỐI
15:10:00O.G. : TAY XÃ HỘI ĐEN KÌ CỰU
16:55:00LIFE SUPPORT : HỖ TRỢ SỰ SỐNG
18:20:00PAPILLON
20:30:00A THOUSAND WORDS : NGÀN LỜI CUỐI
22:00:00BLACKHAT : TIN TẶC MŨ ĐEN
Lịch phát sóng Cinemax 13/9/2023