07/10/2022 - 11:05 PM

Lịch phát sóng Cinemax 13/9/2022

Lịch phát sóng Cinemax 13/9/2022

00:00:00 HOT ROD : ROD NHIỆT HUYẾT
01:30:00 BOSS LEVEL : ĐẲNG CẤP ÔNG TRÙM
03:10:00 PAYCHECK : TIỀN CÔNG
05:10:00 ROBOCOP 3 : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY 3
06:55:00 NORBIT
08:35:00 KNIGHT AND DAY : NHƯ NGÀY VÀ ĐÊM
10:25:00 BACK TO THE FUTURE PART III : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN 3
12:20:00 PAYCHECK : TIỀN CÔNG
14:20:00 INDICTMENT: THE MCMARTIN TRIAL : BẢN CÁO TRẠNG – PHIÊN TÒA XỬ NHÀ MCMARTIN
16:30:00 HOSTILE WATERS : NHỮNG VÙNG BIỂN CĂNG THẲNG
18:05:00 IN PURSUIT OF HONOR : TRUY CẦU DANH DỰ
19:55:00 ALLIED : ĐỒNG MINH
22:00:00 PAPILLON
Lịch phát sóng Cinemax 13/9/2022