25/06/2022 - 3:37 PM

Lịch phát sóng Cinemax 13/6/2022

Lịch phát sóng Cinemax 13/6/2022

00:05:00 JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
01:35:00 BATMAN: THE LONG HALLOWEEN, PART TWO : NGƯỜI DƠI: LỄ HALLOWEEN DÀI PHẦN 2
03:05:00 BANSHEE S2 : THỊ TRẤN BANSHEE
03:50:00 ROBOCOP 2 : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY 2
05:50:00 AGAINST THE ROPES : DỰA ĐAI VÕ ĐÀI
07:45:00 THE THOMAS CROWN AFFAIR : CÂU CHUYỆN VỀ THOMAS CROWN
09:35:00 WANTED : TRUY NÃ
11:25:00 JACK THE GIANT SLAYER : JACK: DŨNG SĨ DIỆT KHỔNG LỒ
13:20:00 BAD BOYS FOR LIFE : TRAI HƯ TRỌN ĐỜI
15:20:00 ROBIN HOOD
17:40:00 FOR LOVE OF THE GAME : VÌ TÌNH YÊU BÓNG CHÀY
20:00:00 ROCKY
22:00:00 JONAH HEX
23:25:00 FREDDY VS. JASON : FREDDY VÀ JASON
Lịch phát sóng Cinemax 13/6/2022