26/05/2022 - 8:44 PM

Lịch phát sóng Cinemax 13/5/2022

Lịch phát sóng Cinemax 13/5/2022

01:20:00 CONFESSIONS OF A DANGEROUS MIND : LỜI TỰ THÚ CỦA MỘT TRÍ ÓC NGUY HIỂM
03:10:00 FOCUS : NĂNG LỰC TẬP TRUNG
04:50:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
05:15:00 SHAFT : THÁM TỬ SHAFT
06:55:00 2012 : NĂM 2012
09:30:00 SPIDER-MAN: HOMECOMING : NGƯỜI NHỆN: VỀ NHÀ
11:40:00 TREMORS: SHRIEKER ISLAND : NHỮNG CƠN CHẤN ĐỘNG: ĐẢO SÂU RÍT
13:20:00 JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER: KHÔNG QUAY ĐẦU
15:20:00 DICKIE ROBERTS-FORMER CHILD STAR : DICKIE ROBERTS: CỰU NGÔI SAO NHÍ
17:00:00 BATTLESTAR GALACTICA : THE PLAN : BATTLESTAR GALACTICA : KẾ HOẠCH
18:50:00 WITHOUT A PADDLE-NATURE’S CALLING : KHÔNG MỘT MÁI CHÈO: THIÊN NHIÊN VẪY GỌI
20:20:00 CRADLE 2 THE GRAVE : VÀO SINH RA TỬ
22:00:00 PAPILLON
Lịch phát sóng Cinemax 13/5/2022