26/05/2022 - 9:48 PM

Lịch phát sóng Cinemax 13/3/2022

Lịch phát sóng Cinemax 13/3/2022

00:00:00 TOTAL RECALL (1990) : TRUY TÌM KÍ ỨC (1990)
01:55:00 ROCKY III
03:35:00 CLASH OF THE TITANS (2010) : CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC VỊ THẦN (2010)
05:20:00 SOMETHING THE LORD MADE : ĐIỀU CHÚA ĐÃ TẠO RA
07:15:00 FORCE OF NATURE : SỨC MẠNH THIÊN NHIÊN
08:55:00 BIG MOMMA’S HOUSE : NHÀ CỦA MẸ LỚN
10:35:00 TROY : THÀNH TROY
13:15:00 SOMETHING THE LORD MADE : ĐIỀU CHÚA ĐÃ TẠO RA
15:10:00 THE LATE SHIFT : CA MUỘN
16:50:00 THE BUCKET LIST : DANH SÁCH Ý NGUYỆN
18:30:00 SS DOOMTROOPER : TÊN LÍNH SIÊU VIỆT CỦA SS
20:00:00 JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER: KHÔNG QUAY ĐẦU
22:00:00 CLASH OF THE TITANS (2010) : CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC VỊ THẦN (2010)
23:45:00 WRATH OF THE TITANS : CƠN THỊNH NỘ CỦA CÁC TITAN
Lịch phát sóng Cinemax 13/3/2022