02/03/2024 - 12:42 AM

Lịch phát sóng Cinemax 13/2/2024

Lịch phát sóng Cinemax 13/2/2024

00:45:00TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: HIỆP SĨ CUỐI CÙNG
03:15:00BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S2
03:45:00BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S2
04:15:00VENGEANCE : BÁO THÙ
06:00:00SHERLOCK HOLMES: A GAME OF SHADOWS : SHERLOCK HOLMES: TRÒ CHƠI BÓNG TỐI
08:10:00BRING IT ON: CHEER OR DIE : CHIẾN LUÔN NÀO: CỔ VŨ HOẶC CHẾT
09:40:00BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S2
10:10:00BALLERS S2 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S2
10:45:00TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: THỜI ĐẠI DIỆT VONG
13:30:00TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: HIỆP SĨ CUỐI CÙNG
16:05:00CAST AWAY : LẠC TRÊN HOANG ĐẢO
18:30:00NEXT : ĐIỀU XẢY RA TIẾP THEO
20:05:00AMERICAN MADE : SẢN PHẨM CỦA MỸ
22:00:00AUSTIN POWERS: THE SPY WHO SHAGGED ME : AUSTIN POWERS: CHÀNG ĐIỆP VIÊN YÊU TÔI
23:35:00AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER : AUSTIN POWERS Ở CÂU LẠC BỘ GOLDMEMBER

 

Lịch phát sóng Cinemax 13/2/2024