27/01/2023 - 5:49 PM

Lịch phát sóng Cinemax 13/11/2022

Lịch phát sóng Cinemax 13/11/2022

00:05:00 THE MATRIX : MA TRẬN
02:20:00 TRUE BLOOD S1 : THUẦN HUYẾT 1
03:15:00 TRUE BLOOD S1 : THUẦN HUYẾT 1
04:05:00 TOTAL RECALL : TRUY TÌM KÍ ỨC (2012)
06:00:00 TERMINATOR GENISYS : KẺ HỦY DIÊT: GENISYS
08:05:00 8 MILE : PHỐ 8 MILE
09:50:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
10:20:00 BLADE RUNNER 2049 : CẢNH SÁT ĐAO PHỦ 2049
13:00:00 TOTAL RECALL : TRUY TÌM KÍ ỨC (2012)
14:55:00 DRILLBIT TAYLOR
16:35:00 THE ENEMY WITHIN : KẺ THÙ NỘI BỘ
18:05:00 CLEAR HISTORY : XÓA SẠCH QUÁ KHỨ
19:45:00 THE MATRIX : MA TRẬN
22:00:00 THE MATRIX RELOADED : MA TRẬN: TÁI NẠP

 

Lịch phát sóng Cinemax 13/11/2022