04/03/2024 - 2:56 AM

Lịch phát sóng Cinemax 12/9/2023

Lịch phát sóng Cinemax 12/9/2023

01:35:00BLADES OF GLORY : LƯỠI TRƯỢT VINH QUANG
03:10:00JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
04:40:00LIGHTS OUT : TẮT ĐÈN
06:05:00THE SAINT : VỊ THÁNH
08:05:00THE BOURNE IDENTITY : NHÂN DẠNG CỦA BOURNE
10:05:00BLADES OF GLORY : LƯỠI TRƯỢT VINH QUANG
11:40:00FREEDOM WRITERS : NHỮNG NHÀ VĂN VÌ TỰ DO
13:45:00EAGLE EYE : MẮT ĐẠI BÀNG
15:45:00BURY MY HEART AT WOUNDED KNEE : CHÔN TIM TÔI Ở WOUNDED KNEE
18:00:00HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
18:30:00WHITE MILE : ĐƯỜNG ĐUA TRẮNG
20:10:00WANTED : TRUY NÃ
22:00:00SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ NGƯỜI THỢ SĂN
Lịch phát sóng Cinemax 12/9/2023