07/10/2022 - 4:57 PM

Lịch phát sóng Cinemax 12/9/2022

Lịch phát sóng Cinemax 12/9/2022

01:30:00 AMERICAN PIE PRESENTS: GIRLS’ RULES : BÁNH MỸ: HỘI CHỊ EM LÊN NGÔI
03:00:00 TERMINATOR GENISYS : KẺ HỦY DIÊT: GENISYS
05:05:00 GAME NIGHT : ĐÊM VUI CHƠI
06:45:00 DUE DATE : NGÀY DỰ SINH
08:20:00 SAFE HOUSE : NHÀ AN TOÀN
10:15:00 BROTHER NATURE : BẢN CHẤT ANH EM
11:55:00 TERMINATOR GENISYS : KẺ HỦY DIÊT: GENISYS
14:00:00 NORBIT
15:40:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD
16:10:00 17 AGAIN : TRỞ LẠI TUỔI 17
17:55:00 INDICTMENT: THE MCMARTIN TRIAL : BẢN CÁO TRẠNG – PHIÊN TÒA XỬ NHÀ MCMARTIN
20:10:00 BACK TO THE FUTURE PART II : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN II
22:00:00 BACK TO THE FUTURE PART III : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN 3
Lịch phát sóng Cinemax 12/9/2022