28/06/2022 - 6:41 PM

Lịch phát sóng Cinemax 12/6/2022

Lịch phát sóng Cinemax 12/6/2022

01:25:00 BATMAN: THE LONG HALLOWEEN PART ONE : NGƯỜI DƠI: LỄ HALLOWEEN DÀI PHẦN 1
02:55:00 BANSHEE S2 : THỊ TRẤN BANSHEE
03:45:00 ROBOCOP : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY
05:25:00 HERCULES
07:05:00 ROCKY BALBOA
08:50:00 ANNA
10:45:00 THE THOMAS CROWN AFFAIR : CÂU CHUYỆN VỀ THOMAS CROWN
12:35:00 BLOOD & CHROME : MÁU VÀ CROME
14:10:00 IN PURSUIT OF HONOR : TRUY CẦU DANH DỰ
16:00:00 17 AGAIN : TRỞ LẠI TUỔI 17
17:40:00 BOYCOTT : TẨY CHAY
19:40:00 ROBIN HOOD
22:00:00 BAD BOYS FOR LIFE : TRAI HƯ TRỌN ĐỜI
Lịch phát sóng Cinemax 12/6/2022