26/05/2022 - 7:53 AM

Lịch phát sóng Cinemax 12/3/2022

Lịch phát sóng Cinemax 12/3/2022

01:30:00 GONE GIRL : CÔ GÁI MẤT TÍCH
03:50:00 TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY : KẺ HỦY DIỆT 2: NGÀY PHÁN XÉT
06:05:00 THE USUAL SUSPECTS : NHỮNG NGHI PHẠM THÔNG THƯỜNG
07:50:00 CONTAGION : BỆNH DỊCH
09:35:00 BLADES OF GLORY : LƯỠI TRƯỢT VINH QUANG
11:10:00 THE TERMINATOR : KẺ HỦY DIỆT
12:55:00 TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY : KẺ HỦY DIỆT 2: NGÀY PHÁN XÉT
15:10:00 A MIGHTY HEART : TRÁI TIM QUẢ CẢM
17:00:00 THE LATE SHIFT : CA MUỘN
18:40:00 THE BUCKET LIST : DANH SÁCH Ý NGUYỆN
20:15:00 MAN ON A LEDGE : NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRÊN GỜ TƯỜNG
22:00:00 JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER: KHÔNG QUAY ĐẦU
Lịch phát sóng Cinemax 12/3/2022