02/03/2024 - 1:16 AM

Lịch phát sóng Cinemax 12/2/2024

Lịch phát sóng Cinemax 12/2/2024

00:30:00TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: PHẦN TỐI CỦA MẶT TRĂNG
03:00:00VANILLA SKY : BẦU TRỜI MÀU VANI
05:10:00THE PACIFIC S1 : MẶT TRẬN THÁI BÌNH DƯƠNG 1
06:00:00THE GAMBLER : CON BẠC
07:45:00JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH : CUỘC DU HÀNH VÀO LÒNG ĐẤT
09:20:00SHERLOCK HOLMES
11:25:00THE HUNTSMAN: WINTER’S WAR : THỢ SĂN: CUỘC CHIẾN MÙA ĐÔNG
13:15:00THE PACIFIC S1 : MẶT TRẬN THÁI BÌNH DƯƠNG 1
14:10:00THE PACIFIC S1 : MẶT TRẬN THÁI BÌNH DƯƠNG 1
15:00:00SHERLOCK HOLMES: A GAME OF SHADOWS : SHERLOCK HOLMES: TRÒ CHƠI BÓNG TỐI
17:10:00VANILLA SKY : BẦU TRỜI MÀU VANI
19:25:00TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: PHẦN TỐI CỦA MẶT TRĂNG
22:00:00TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: THỜI ĐẠI DIỆT VONG

 

 

Lịch phát sóng Cinemax 12/2/2024