28/06/2022 - 7:20 PM

Lịch phát sóng Cinemax 11/6/2022

Lịch phát sóng Cinemax 11/6/2022

01:30:00 THE POSTCARD KILLINGS : ÁN MẠNG BƯU THIẾP
03:15:00 WAR : CUỘC CHIẾN
05:00:00 JIU JITSU : CHIẾN BINH JIU JITSU
06:45:00 ROCKY V : ROCKY PHẦN 5
08:30:00 JACK REACHER
10:40:00 BLUMHOUSE’S FANTASY ISLAND : ĐẢO ẢO MỘNG
12:30:00 TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY : KẺ HỦY DIỆT 2: NGÀY PHÁN XÉT
14:50:00 LATE SHIFT : CA MUỘN
16:30:00 SOMETHING THE LORD MADE : ĐIỀU CHÚA ĐÃ TẠO RA
18:25:00 IN PURSUIT OF HONOR : TRUY CẦU DANH DỰ
20:15:00 17 AGAIN : TRỞ LẠI TUỔI 17
22:00:00 STREET KINGS : NHỮNG ÔNG VUA CỦA ĐƯỜNG PHỐ
23:50:00 FIRST BLOOD : KẺ GÂY ĐỔ MÁU
Lịch phát sóng Cinemax 11/6/2022