1:34 PM - 20/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 10/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 10/7/2021

00:35:00 OUR BRAND IS CRISIS : TÊN THƯƠNG HIỆU CỦA CHÚNG TÔI LÀ KHỦNG HOẢNG
02:50:00 YOU SHOULD HAVE LEFT : ĐÁNG LẼ ANH NÊN ĐI
04:20:00 RESERVOIR DOGS : NHỮNG KẺ GIAN DỐI
06:00:00 FIRE DOWN BELOW : LỬA DƯỚI LÒNG ĐẤT
07:45:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 917
08:10:00 WITHOUT A PADDLE : KHÔNG MỘT MÁI CHÈO
09:50:00 ALONG CAME A SPIDER : CON NHỆN XUẤT HIỆN
11:35:00 THE DARK KNIGHT : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM
14:00:00 ROCKY II
16:00:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 918
16:30:00 MEN IN BLACK: INTERNATIONAL : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN: SỨ MỆNH QUỐC TẾ
18:25:00 THE BUCKET LIST : DANH SÁCH Ý NGUYỆN
20:00:00 THE EQUALIZER 2 : NGƯỜI THỰC THI CÔNG LÝ PHẦN 2
22:00:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 204
22:55:00 ROCKY III
Lịch phát sóng Cinemax 10/7/2021