22/07/2024 - 12:23 PM

Lịch phát sóng Cinemax 10/5/2024

Lịch phát sóng Cinemax 10/5/2024

00:05:00INSIDIOUS: THE LAST KEY : QUỶ QUYỆT: CHIẾC CHÌA KHÓA CUỐI CÙNG
01:45:00THE FACULTY : ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
03:25:00WAR DOGS : LÁI SÚNG THỜI CHIẾN
05:15:00BORED TO DEATH S2 : CHÁN MUỐN CHẾT 2
05:35:00BORED TO DEATH S2 : CHÁN MUỐN CHẾT 2
06:00:00IN TIME : KỊP THỜI
07:50:00EAGLE EYE : MẮT ĐẠI BÀNG
08:45:00BALLERS S4 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 4
09:20:00BALLERS S4 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 4
10:50:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES : THIẾU NIÊN NINJA RÙA ĐỘT BIẾN
12:30:00SUPER 8 : SIÊU PHẨM 8
14:20:00EYE FOR AN EYE : ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG
16:00:00WARM SPRINGS : SUỐI NƯỚC NÓNG
18:00:00RICHARD JEWELL
20:10:00COLLATERAL DAMAGE : TỔN THẤT NGOÀI DỰ KIẾN
22:00:00BLADE RUNNER 2049 : CẢNH SÁT ĐAO PHỦ 2049
Lịch phát sóng Cinemax 10/5/2024