31/01/2023 - 1:16 PM

Lịch phát sóng Cinemax 10/12/2022

Lịch phát sóng Cinemax 10/12/2022

00:00:00 EVENT HORIZON : CON TÀU EVENT HORIZON
01:35:00 NEVER BACK DOWN : KHÔNG LÙI BƯỚC
03:25:00 THE TUXEDO : LỄ PHỤC
05:00:00 HUSTLE & FLOW : DÒNG ĐỜI XÔ ĐẨY
06:50:00 CONTAGION : BỆNH DỊCH
08:35:00 AGAINST THE ROPES : DỰA ĐAI VÕ ĐÀI
10:25:00 CAPTIVE : GIAM CẦM
12:05:00 DAREDEVIL
13:45:00 HUSTLE & FLOW : DÒNG ĐỜI XÔ ĐẨY
15:35:00 PAPILLON
17:50:00 INDICTMENT: THE MCMARTIN TRIAL : BẢN CÁO TRẠNG – PHIÊN TÒA XỬ NHÀ MCMARTIN
20:00:00 GREENLAND
22:00:00 THE NEXT THREE DAYS : BA NGÀY KẾ TIẾP
Lịch phát sóng Cinemax 10/12/2022