03/12/2022 - 11:58 AM

Lịch phát sóng Cinemax 10/10/2022

Lịch phát sóng Cinemax 10/10/2022

01:15:00 HALFWORLDS S1 : HAI NỬA THẾ GIỚI 1
01:45:00 HALFWORLDS S1 : HAI NỬA THẾ GIỚI 1
02:15:00 47 RONIN : 47 LÃNG KHÁCH
04:10:00 13 HOURS : 13 TIẾNG
06:30:00 CHOP SHOP : CỬA HÀNG TIÊU THỤ ĐỒ ĂN CẮP
08:10:00 CHIPS : CẢNH SÁT TUẦN TRA XA LỘ CALIFORNIA
09:45:00 HORIZON LINE : ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
11:15:00 PAPILLON
13:40:00 13 HOURS : 13 TIẾNG
16:05:00 INDIANA JONES AND THE RAIDERS OF THE LOST ARK : NHỮNG KẺ TRUY TÌM CHIẾC RƯƠNG MẤT TÍCH
18:00:00 INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM : INDIANA JONES VÀ NGÔI ĐỀN CHẾT CHÓC
20:00:00 JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER: KHÔNG QUAY ĐẦU
22:00:00 CURSED : LỜI NGUYỀN MA SÓI
23:40:00 GANGS OF NEW YORK : BĂNG ĐẢNG Ở NEW YORK
Lịch phát sóng Cinemax 10/10/2022