06/12/2023 - 2:24 AM

Lịch phát sóng Cinemax 1/9/2023

Lịch phát sóng Cinemax 1/9/2023

06:00:00IN TIME : KỊP THỜI
07:45:00FREEDOM WRITERS : NHỮNG NHÀ VĂN VÌ TỰ DO
09:45:00THE WORLD’S END : TẬN CÙNG THẾ GiỚI
11:30:00SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ NGƯỜI THỢ SĂN
13:35:00MINORITY REPORT : BẢN BÁO CÁO THIỂU SỐ
16:00:00WHITE MILE : ĐƯỜNG ĐUA TRẮNG
17:35:00PAPILLON
19:45:00THE CORE : TRUNG TÂM TRÁI ĐẤT
22:00:00MOONFALL : TRĂNG RƠI
Lịch phát sóng Cinemax 1/9/2023