14/06/2024 - 5:42 AM

Lịch phát sóng Cinemax 1/6/2024

Lịch phát sóng Cinemax 1/6/2024

06:00:00TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: HIỆP SĨ CUỐI CÙNG
08:30:00EASTER SUNDAY : NGÀY CHỦ NHẬT PHỤC SINH
10:10:00JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
11:40:00THE ENGLISH PATIENT : BỆNH NHÂN NGƯỜI ANH
14:20:00EYE FOR AN EYE : ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG
16:00:00FELLOW TRAVELLER : NGƯỜI ĐỒNG CẢM
17:35:00VANILLA SKY : BẦU TRỜI MÀU VANI
19:45:00CAPTAIN PHILLIPS : THUYỀN TRƯỞNG PHILLIPS
22:00:00CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
23:40:00FELLOW TRAVELLER : NGƯỜI ĐỒNG CẢM
Lịch phát sóng Cinemax 1/6/2024