08/12/2022 - 6:57 AM

Lịch phát sóng Cinemax 1/10/2022

Lịch phát sóng Cinemax 1/10/2022

06:00:00 BEVERLY HILLS COP : CẢNH SÁT BEVERLY HILLS
07:45:00 HORIZON LINE : ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
09:20:00 13 HOURS : 13 TIẾNG
11:40:00 FLETCH LIVES : MẠNG SỐNG CỦA FLETCH
13:20:00 DISTURBIA : VÙNG NGOẠI Ô KHÔNG YÊN TĨNH
15:05:00 INDIANA JONES AND THE RAIDERS OF THE LOST ARK : NHỮNG KẺ TRUY TÌM CHIẾC RƯƠNG MẤT TÍCH
17:00:00 CAST A DEADLY SPELL : CÂU THẦN CHÚ CHẾT NGƯỜI
18:40:00 BEAN : NGÀI BEAN
20:10:00 THE CORRUPTOR : KẺ ĂN HỐI LỘ
22:00:00 MAMA : MẸ YÊU
23:40:00 RUN ALL NIGHT : CHẠY SUỐT ĐÊM
Lịch phát sóng Cinemax 1/10/2022