31/01/2023 - 2:44 PM

Lịch phát sóng Cinemax 1/1/2023

Lịch phát sóng Cinemax 1/1/2023

06:00:00 ALLIED : ĐỒNG MINH
08:00:00 SAFE HOUSE : NHÀ AN TOÀN
09:55:00 DRACULA UNTOLD : CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ DRACULA
11:25:00 VAN HELSING
13:35:00 I AM LEGEND : TÔI LÀ HUYỀN THOẠI
15:15:00 HITCH
17:15:00 17 AGAIN : TRỞ LẠI TUỔI 17
19:00:00 CARRIERS : NHỮNG KẺ MANG MẦM BỆNH
20:20:00 THE INCREDIBLE BURT WONDERSTONE : BURT WONDERSTONE PHI THƯỜNG
22:00:00 JURASSIC PARK III : CÔNG VIÊN KỶ JURA III
23:35:00 GREENLAND
Lịch phát sóng Cinemax 1/1/2023