14/06/2024 - 6:07 AM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 9/6/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 9/6/2024

01:40:00The Lovers : NHÂN TÌNH
03:20:00Boogie
04:50:00Hover : TỬ THẦN BAY
06:15:00Never Back Down: Revolt : KHÔNG CHÙN BƯỚC: CUỘC TRỖI DẬY
07:45:00Sisters : Chị em rắc rối
09:40:00Savages : Những kẻ man rợ
11:40:00The Old Man & the Gun : BỐ GIÀ VÀ KHẨU SÚNG
13:05:00The Book of Eli : Cuốn sách của Eli
14:55:0047 Ronin : 47 LÃNG NHÂN
16:45:00Underworld Awakening : Thế giới ngầm: Trỗi dậy
18:05:00Jungle Cruise : THÁM HIỂM RỪNG XANH
20:00:00The Book of Clarence : Cuốn Sách của Clarence
22:00:00The Wall : BỨC TƯỜNG THÀNH
23:35:00Dark Skies : Bầu trời đen
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 9/6/2024