22/07/2024 - 12:08 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 9/5/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 9/5/2024

01:00:00Seized : CƯỚP NGỤC
02:30:00The Lost Husband : NGƯỜI CHỒNG ĐÃ MẤT
05:00:00The Killing of a Sacred Deer : GiẾT CON NAI THẦN
07:00:00Finders Keepers : BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI
08:30:00The Desperate Hour : THỜI KHẮC TUYỆT VỌNG
09:55:00After We Colided : TỪ LÚC CHÚNG TA TAN VỠ
11:35:00Angel of Mine : DẤU ẤN THIÊN THẦN
13:10:00Life of Crime : Cuộc sống của tội phạm
14:50:00Easy Money : Tiền bẩn
16:50:00Upgrade : NÂNG CẤP
18:25:00Ride Along 2 : Cớm tập sự 2
20:00:00Freaks : KỲ QUÁI
21:40:00Spy (2015) : Quý bà điệp viên
23:35:00Crouching Tiger, Hidden Dragon : Ngoạ Hổ Tàng Long
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 9/5/2024