03/10/2023 - 8:31 AM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 8/9/2023

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 8/9/2023

01:05:00 The Bounty Hunter : Thợ săn tiền thưởng
02:55:00 The Guilt Trip : CHUYẾN ĐI SAI LẦM
04:30:00 Here Comes the Boom : CHÀNG BÉO CỨU TINH
06:10:00 The Tall Man : KẺ BẮT CÓC GIẤU MẶT
07:55:00 Umma : BÓNG MA QUÁ KHỨ
09:15:00 Backdraft 2 : BỨC TƯỜNG LỬA 2
10:55:00 Family Camp : CẮM TRẠI GIA ĐÌNH
12:45:00 Money Monster : MẶT TRÁI PHỐ WALL
14:20:00 Gridlocked : Giờ cao điểm
16:15:00 Skylines : Ánh sáng ngoài hành tinh 3
18:00:00 Cowboys & Aliens : CAO BỒI VÀ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
20:00:00 Five : NĂM NGƯỜI BẠN
21:45:00 Hansel & Gretel: Witch Hunters : Thợ săn phù thủy
23:15:00 Wild Horses : Ngựa hoang
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 8/9/2023