14/06/2024 - 6:20 AM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 8/6/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 8/6/2024

01:05:00The Scorpion King 4: Quest for Power : VUA BỌ CẠP 4: TRUY TÌM QUYỀN NĂNG
02:50:00Ana Maria in Novela Land : Ana Maria ở Novela Land
04:25:00Bring It On: Worldwide #Cheersmack : ĐỘI CỔ VŨ: VƯƠN RA THẾ GIỚI
06:00:00The Book of Henry : Cuốn sách của Henry
07:45:00Take Back : GIẢI CỨU
09:10:00The Internship : THỰC TẬP SINH
11:05:00The Debt Collector : Kẻ Thu Nợ
12:40:00The Finest Hours : Giờ lành
14:30:00Blockers : Kỳ đà cản mũi
16:05:00Cowboys & Aliens : CAO BỒI VÀ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
18:00:00Sherlock Holmes: A Game of Shadows : Sherlock Holmes: Trò chơi của bóng đêm
20:00:00Underworld Awakening : Thế giới ngầm: Trỗi dậy
21:15:00The Hateful Eight : TÁM MỐI HẬN
23:55:00Victor Frankenstein : Quái nhân của Frankenstein
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 8/6/2024