04/03/2024 - 3:30 AM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 8/12/2023

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 8/12/2023

01:25:00Proxima : SỨ MỆNH PROXIMA
03:15:00Cooties : VIRUS BÍ ẨN
04:45:00Guns, Girls and Gambling : SÚNG, GÁI ĐẸP VÀ CỜ BẠC
06:10:00The Visit : 9 RƯỠI TỐI
07:45:00Wild Horses : Ngựa hoang
09:25:00The System : Hệ thống
11:00:00Proxima : SỨ MỆNH PROXIMA
12:45:00Moneyball : Bóng tiền
14:55:00End of Watch : Tàn cuộc
16:40:00I Am Dragon : TRUYỀN THUYẾT VỀ RỒNG
18:20:00Immortals : CHIẾN BINH BẤT TỬ
20:00:00Extract : Hàng nhái
21:25:00The Last Stand : CHỐT CHẶN CUỐI CÙNG
23:05:00Upgrade : NÂNG CẤP

 

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 8/12/2023