01/03/2024 - 11:41 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 8/10/2023

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 8/10/2023

00:50:00Beirut : GIẢI CỨU
01:10:00The Aftermath : SAU THẾ CHIẾN
02:35:00Crimson Peak : Lâu đài đẫm máu
04:35:00Run : TRỐN CHẠY
06:00:00Sharknado 3: Oh Hell No! : Cá mập cuồng loạn 3
07:35:00Welcome to Sudden Death : CÁI CHẾT BẤT NGỜ
08:50:00Viking
11:05:00The Marine 5: Battleground : Lính thủy đánh bộ 5: Quyết chiến
12:35:00Red Dawn : Bình minh đỏ
14:10:00Ride Along 2 : Cớm tập sự 2
15:45:00Kingdom (2019) : VƯƠNG GIẢ THIÊN HẠ
17:55:00Miami Vice : Đội chống ma túy Miami
20:00:00Rogue Hostage
21:25:00Southpaw : Con đường võ sĩ
23:25:00Captive State : QUỐC GIA TÙ ĐÀY
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 8/10/2023