03/10/2023 - 7:09 AM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 7/9/2023

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 7/9/2023

01:20:00 Good on Paper : CHÀNG LÝ TƯỞNG, TRÊN LÝ THUYẾT
02:55:00 Hell on the Border : ĐỊA NGỤC CHỐN BIÊN THÙY
04:45:00 Draft Day : NGÀY TUYỂN CHỌN
06:35:00 Unhinged : KẺ CUỒNG SÁT
08:05:00 Five Feet Apart : Năm bước để yêu
09:55:00 Momentum : Truy sát
11:25:00 Wild Horses : Ngựa hoang
13:05:00 Good on Paper : CHÀNG LÝ TƯỞNG, TRÊN LÝ THUYẾT
14:35:00 Inferno : Hoả ngục
16:35:00 Black Water (2018) : Mật vụ ngầm
18:15:00 Non-Stop : Không dừng lại
20:00:00 Skylines : Ánh sáng ngoài hành tinh 3
21:45:00 Assassin’s Creed : Sát thủ bóng đêm
23:25:00 Money Monster : MẶT TRÁI PHỐ WALL
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 7/9/2023