04/03/2024 - 3:34 AM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 7/12/2023

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 7/12/2023

00:50:00Sleight : Ảo thuật gia
02:20:00The Back-up Plan : Phương án B
04:05:00Beowulf (2007) : Ác quỷ lộng hành
07:15:00The Cellar : HẦM KHẢI HUYỀN
08:50:00Morgan
10:15:00Fifty Shades Darker : NĂM MƯƠI SẮC THÁI ĐEN
12:05:00Upgrade : NÂNG CẤP
13:40:00Crazy, Stupid, Love : Yêu điên dại
15:30:00Get the Gringo : HỌC ĐỂ SỐNG
16:55:00Into the Ashes : Vào đống tro tàn
18:30:00Hercules (2014) : HERCULES
20:00:00I Am Dragon : TRUYỀN THUYẾT VỀ RỒNG
21:40:00Sherlock Holmes: A Game of Shadows : Sherlock Holmes: Trò chơi của bóng đêm
23:40:00The Birth of a Nation : Giải phóng

 

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 7/12/2023