14/06/2024 - 7:06 AM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 6/6/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 6/6/2024

00:45:00The Vow : LỜI THỀ
02:30:00The Rum Diary : Cuốn nhật kí kì lạ
04:30:00Welcome to the Rileys : Gia đình Riley
06:50:00Dark Skies : Bầu trời đen
08:30:00King of Thieves : VUA TRỘM
10:15:00Chronicle : SỨC MẠNH VÔ HÌNH
11:35:00The Vow : LỜI THỀ
13:15:00Daddy’s Home : Bố ngoan, bố hư
14:50:00The Scorpion King 4: Quest for Power : VUA BỌ CẠP 4: TRUY TÌM QUYỀN NĂNG
16:35:00The Debt Collector : Kẻ Thu Nợ
18:05:00Allied : Đồng minh
20:00:00The Book of Eli : Cuốn sách của Eli
21:45:00Creed : TAY ĐẤM HUYỀN THOẠI
23:50:00The Hateful Eight : TÁM MỐI HẬN
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 6/6/2024