23/04/2024 - 9:37 PM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 6/3/2024

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 6/3/2024

01:20:00Takers : Vụ cướp thế kỉ
03:20:00Fast Girls : Những cô nàng tốc độ
04:55:00Standing Up, Falling Down : ĐỐI MẶT HAY TRỐN CHẠY
06:25:00Eat Pray Love : Ăn, cầu nguyện và yêu
08:50:00The Grand Budapest Hotel : Khách sạn Đế vương
10:25:006 Days : 6 NGÀY THẢM SÁT
11:55:00Tracers : Tẩu thoát
13:25:00Old Henry : Già Gân Viễn Tây
15:00:00Into the Storm : CUỒNG PHONG THỊNH NỘ
16:25:00Room : Căn phòng
18:20:00American Assassin : SÁT THỦ KIỂU MỸ
20:00:00Beyond the Reach : Trước Ngưỡng Chịu Đựng
21:25:00The Dark and the Wicked : BÓNG TỐI VÀ TÀ MA
22:55:00Snitch : Kẻ chỉ điểm

 

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 6/3/2024