04/03/2024 - 2:44 AM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 6/12/2023

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 6/12/2023

01:30:00The System : Hệ thống
03:10:00Dark Skies : Bầu trời đen
04:50:00The Last Song : Bản tình ca cuối cùng
06:40:00Labor Pains : Bà bầu hờ
08:05:00Bad Ass 2: Bad Asses : BỐ ĐỜI 2
09:35:00The Man with the Iron Heart : TRÁI TIM SẮT LẠNH
11:25:00Hours : Giờ khắc
13:00:00The System : Hệ thống
14:35:00Proxima : SỨ MỆNH PROXIMA
16:20:00The International : Khủng bố quốc tế
18:10:00The Birth of a Nation : Giải phóng
20:00:00Upgrade : NÂNG CẤP
21:30:00The Cellar : HẦM KHẢI HUYỀN
23:00:00Fifty Shades Darker : NĂM MƯƠI SẮC THÁI ĐEN

 

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 6/12/2023