03/10/2023 - 8:40 AM

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 5/9/2023

Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 5/9/2023

01:10:00 Black Sea : Biển đen
03:05:00 Atomica : Điệp viên báo thù
04:35:00 The Parts You Lose : NHỮNG ĐIỀU TA ĐÁNH MẤT
06:10:00 Triad Wars (Fatal Move) : Huyết chiến
08:00:00 Family Camp : CẮM TRẠI GIA ĐÌNH
09:50:00 The Desperate Hour : THỜI KHẮC TUYỆT VỌNG
11:10:00 Hounds of Love : SỢ YÊU
12:55:00 The Hunter’s Prayer : SĂN LÙNG SÁT THỦ
14:20:00 Extremely Loud & Incredibly Close : Những ông hoàng
16:25:00 Good on Paper : CHÀNG LÝ TƯỞNG, TRÊN LÝ THUYẾT
17:55:00 A Most Violent Year : NĂM BẠO LỰC NHẤT
20:00:00 Money Monster : MẶT TRÁI PHỐ WALL
21:30:00 Inferno : Hoả ngục
23:25:00 Umma : BÓNG MA QUÁ KHỨ
Lịch phát sóng Box Movie 1 ngày 5/9/2023